no_image

Anna Svärd

Forfatter: Selma Lagerlöf

Originalt forlagsbind. Ex libris: Ann-Mari Haldan Nagelgaard. Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1928. Sextonde - tjugonde tusendet. 441 s.

Hovedpersoner i boken er den unge presten Karl Artur Ekenstedt og hans hustru, dalejenta Anna Svärd, som han anser at han har fått befaling av Gud om å gifte seg med etter at hans forbindelse med Charlotte Löwenskiöld var brutt.