no_image

Falskmøntneren

Forfatter: Vilhelm Bergsøe

Pent forlagsbibliotekbind, Bibliotekutgave basert på førsteutgaven fra 1900. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, København og Kristiania, 1916. 191 s.

Da den unge Aage Vang kommer hjem til Stilleby, treffer han sin elskede Poula, som gir ham en "lykkemynt". Han viser mynten til en tidligere kollega, Trolle, som oppdager at det er snakk om en sjelden runemynt, og får Aage til å lage tolv kopier til seg. Trolle er imidlertid hevngjerrig på Aage Vang, som tidligere hadde medvirket til å få ham dømt for falskneri av noen sølvstempler, og anmelder derfor Aage for falskmyntneri.