no_image

Jane Eyre

Forfatter: Charlotte Brontë

Vakkert helbind. Bokutstyr ved Gaston de Vulliens. Illustrert av MacIntyre. Forord av Stanley Wood. Oversatt av Othar Bertelsen. Serien Berømte forfattere. Samlerens Bokklubb, Oslo, 197?. 343 s.

Jane Eyre (1847) er den første roman Charlotte Brontë fikk utgitt, riktignok under pseudonymet Currer Bell. Romanen skildrer en foreldreløs kvinnes oppvekst og voksenliv. Et hovedtema i romanen er Jane Eyres forsøk på å skape en egen selvstendighet uavhengig av ekteskap, religion og omgivelsenes vurderinger.