no_image

David Horowitz

Forfatter: Den kalde krigen

Horowitz' bok vil vekke forargelse og protester i vide kretser i Norge, og i andre vil den bli forbigått i taushet.

Oversatt av Johan Ludwig Mowinkel. Omslag ved Arild Kristo