no_image

Lillestrøms historie

Forfatter: Svein Sandnes

Boka er beregnet på de tusener av nye innbyggere som nå strømmer til Lillestrøm, og som gjennom denne boka vil få en god introduksjon til byens relativt korte historie. Visste

Visste du at Lillestrøm-navnet er hentet fra en gård i Rælingen? At området tidligere het Sørums-måsan? At opphevelsen av sagbruksprivilegiene 1. januar 1960 ga startskuddet for industrien som skapte "Flisbyen"? At det var behovet for et sidespor til Kongsvingerbanen i 1862 som gjorde det nødvendig å flytte stasjonen fra Lille Strøm til Lillestrøm?