no_image

Arbeiderpartiet og våpnene

Forfatter: Nils-Henning Hontvedt

Siden Arbeiderpartiet fikk regjeringsmakt i 1935 har partiet vært tyngdepunktet for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Etter å ha gitt oss grundig innsikt i de antimilitaristiske strømningene i partiet tidligere, fortelles historien om valget av NATO.

Arbeiderpartiet har imidlertid hatt en selvstendig holdning til NATOs atompolitikk med nei til fremmede baser på norsk jord i fredstid og nei til utplassering av atomraketter i Europa. Nå må Arbeiderpartiet si Ja til FN-traktaten mot atomvåpen, mener forfatteren.