no_image

Byen som brant for syndens skyld. Oslo 1624

Forfatter: Per Olav Reinton

Fem kvinner ble fengslet og henrettet som hekser fordi de med sin trolldom skulle ha stått bak brannen: Sissel Nilsdatter, Karine Clemetsdatter, Eline Stensdatter, Birgitte Ekeberg og Ingrid Kristen Kværner.

Christian IV hadde et overordnet mål i 1824. Han ville kjempe om herredømmet i Europa under siste del av 30-årskrigen. Til dette hadde han ikke det danske riksrådets støtte. Han ville derfor opprette en ny kjøpstad i ly av Akershus festning der han kunne samle en klan av borgere fra Haderslev på Jylland, hvor han var født.