no_image

Arbeiderbevegelsen og klimakrisen

Forfatter: Nils-Henning Hontvedt

På Arbeiderpartiets landsmøte 1990 sa Gro Harlem Brundtland: "Kampen for klima, miljø og sysselsetting må være et felles ansvar for et samlet parti, for ungdomsbevegelsen og for fagbevegelsen. Det edr ingen andre som kan ta ledelsen i dette arbeidet.

Hontvedt mener forslaget til nytt partiprogram som ble lagt fram høsten 2020 representerer en ny kurs, og at det bør kunne legge grunnlaget for en samlet klimamobilisering fra bevegelsens side.P