no_image

Krigsskjebner

Forfatter: Kåre Vollan

Et år før Arne Vollan kom til Grini døde svogeren Thor Salvesen samme sted etter tortur. Broren Kåre overlevde ikke oppholdet i Natzweiler, og broren Einar seilte i utenriksfart under hele krigen uten kontakt med familien.

"Krigsskjebner" er en bok om Kåre Vollans nærmeste familie under andre verdenskrig. I sentrum står faren, Arne Vollan (1912-1970), som var sterkt preget av fangeoppholdet på Grini. Men han komprimerer også krigshistorien på en imponerende måte.