no_image

Råholt. Fra bonde- og arbeiderbygd til by

Forfatter: Tom Jøran Bauer

Du kan bli med og tråkke langs gamle og nye veier, bli kjent med mange av eiendommene og dem som bodde der. Du vil få kunnskap om gamle og nye, små og store næringer, og du vil få et innblikk i så forskjellige temaer som skole og idrett, kristenliv og popmusikk.

Cellulose- og papirindustrien i Bønsdalen, og den senere hvitevareindustrien samme sted, preget utviklingen av Råholt over en hundreårsperiode - en historie som er i ferd med å gå i glemmeboken. Rundt 14.000 mennesker bor nå på Råholt.