no_image

Militærnekting som krigsmotstand og fredskamp i Norge 1922-2022

Forfatter: Flere forfattere

Før 1922 ble militærnekting straffet med fengsel. Siden 1972 er det rundt 2000 nordmenn som årlig har valgt sivilarbeid som verneplikt. Ikke minst ser vi i dag nødvendigheten av å søke etter alternativer til millitær opprustning for å skape fred.

Gjennom faglige artikler, personlige opplevelser, dikt og bilder, viser boka mangfoldet, sammenhengene og spenningene i militær-nektingens historie. Russlands angrepskrig mot Ukraina har preget deler av boka.