no_image

Sigbjørn Hølmebakk 1922-1981

Forfatter: Arnstein Hølmebakk

Simen Skjønsberg skrev i sin nekrolog i Dagbladet: "Et menneske som mer enn de fleste fargela vårt politiske og litterære liv de siste 30 år." Først og fremst som forfatter av åtte romaner, to novellesamlinger, ei barnebok og flere artikkelsamlinger.

Men også som filmskaper, først og fremst på manussiden. Lenge vaklet han mellom om det var boka eller filmen som skulle bli hans viktigste medium. Kjell Cordtsen skrev: "Partistifter var han. En gjennombrudds-skikkelse. En mobiliserende kraft i tidens store avgjørende stridsspørsmål."