no_image

Mødre i motvind

Forfatter: Øystein Bjørge

Her i Nedalen ble det ryddet land på 1500-tallet, og etter hvert vokste det opp et lite samfunn i dalføret. De som bodde herr eide ikke gårdsbrukene selv, men var leilendinger. På begynnelsen av 1700-tallet var gårdene eid av Ivar Olssøn Kolsrud, som på den tiden var Sigdals og Eggedals rikeste mann.

Gjennom fire generasjoner følger vi de tre kvinnene og deres menn og naboer i kampen mot underernæring, som ofte gikk hardest ut over de yngste - med stor barnedødelighet som konsekvens.