no_image

Min medisinske vandring

Forfatter: Mons Lie

Han avtjente første del av militærtjenesten som skipslege på KNM Horten. Før han fikk avtjent resten av tjenesten ble han godkjent som militærnekter, og avtjente denne som sivilarbeider på Klæbu pleiehjem for utviklingshemmede.

Tilbake på Ullevål sykehus fullførte han sin utdanning og ble spesialist i generell kirurgi. Da Astor Reigstad i 1969 blåste nytt liv i Sosialistiske legers forening, ble Mons Lie med. Og i 1971 ble Klinikk for seksuell opplysning etablert.