no_image

Under radaren?

Forfatter: Stein Reegård

På dette aktuelle saksområdet som på andre, har EU demonstrert at de er pragmatiske. En parole om å følge regler "mest mulig" er noe som ikke følges blant EU-landene selv. En overivrig regelforståelse dominerer i dag.

Når en EØS-sak dukker opp, må vi først stille oss spørsmål om den er av "grenseoverskridende betydning". Har den ikke det, har EØS oftest lite med saken å gjøre. Neste skritt er å kartlegge praksis for tilsvarende saker i andre EU-land.