no_image

Idealisme og avmakt, Paul Berthelots strid

Forfatter: Egil Børre Johnsen

Paul Berthelot kjempet for et andrespråk som han ønsket å spre verden rundt: esperanto. For ham kunne et slikt språk bli veien til fred, frihet og fellesskap. Hans egne nøkkelord for disse tre idealene var pasifisme, anarkisme og sosialisme.

Portrettet av Paul Berthelot er en fortelling om sammenhengen - eller om mangel på sammenheng - mellom ideologi og språk. Det er også fortellingen om et sjeldent menneske.