no_image

Gudenes Slette og Østavinden. En hovedstad møter verden

Forfatter: Per Olav Reinton

Reinton insisterer på at hans tilnærming til historien er reporterens. Hans ambisjon er å vekke opp historien og vise livet slik det egentlig var. Kan reportasje vise hva mennesker opplevde gjennom lyder, lukt og syn?

Reporteren står overfor to uløste mordgåter i den skjulte byen ved Alnas utløp. Den ene er trippeldrapet på Eirik kongssønn, hans kone og sønn i 1190. Den andre gåten er halshuggingen av kvinnene som fikk ansvaret for bybrannen i 1624.