no_image

Gunnar Garbo - en fredens mann i strid

Forfatter: Rune Ottosen

Gunnar Garbo hadde mange karrierer og bidro også til ulike prosjekter. På 1970-tallet var han kjent som leder av partiet Venstre. Han var en markant skikkelse i offentligheten i hele sitt voksne liv.

Gunnar Garbos syn på betydningen av demokrati, fred og nedrustning, menneskerettigheter, velferdsstaten og arbeidet for en mer rettferdig verdensorden preget hans politiske valg og prioriteringer.