no_image

Knut Tornaas

Knut Tornaas har vokst opp på Frogner i Sørum. Etter examen artium ved Lillestrøm gymnas og fransk hovedfag, historie mellomfag og tysk grunnfag ved Universitetet i Oslo har han vært lektor i skoleverket. Han har også vært formann i Fransklærerforeningen. Han arbeider nå i organisasjonen Aktive Fredsreiser hvor han reiser med skoleklasser til konsentrasjonsleirene.